Project
Lopend

Strandeiland: Niemand is een eiland

Geplaatst op 17 mei 2023, 02:11 uur
Illustration

Wij zijn een groep professionals en ervaringsdeskundigen die zich nauw betrokken voelen bij de vernieuwing van de zorg, ondersteuning en wonen in Amsterdam. Wij hebben het op ons genomen om dit plan in een co-creatieproces te maken. Zo zijn wij met alle belanghebbenden gezamenlijk tot vernieuwende, realistische resultaten gekomen waar ieder van ons zich eigenaar van voelt. Door de wijze waarop we dit gezamenlijk hebben gedaan versterkten wij onze relaties en gezamenlijke actiegerichtheid.

Op 27 en 28 september 2022 hebben we een eerste bijeenkomst gehad. Als resultaat van deze bijeenkomst is bijgevoegd document opgesteld,waarin onze visie is beschreven.

Deel dit: