Het participatieteam Strandeiland

Het Participatieteam Strandeiland is een team dat bestaat uit IJburg bewoners en ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Het participatieteam heeft als taak het bedenken en uitvoeren van de participatietrajecten voor Strandeiland en zo de betrokkenheid van IJburgers bij Strandeiland al in een vroeg stadium van de ontwikkeling te vergroten. 

Het participatieteam streeft naar optimale participatie met iedereen die zich bij Strandeiland betrokken voelt en faciliteert dit naar beste kunnen. Dat betekent dat het team participatieprocessen organiseert en initiatieven met open armen ontvangt, verbindt en verder brengt. Dit met als doel om bij te dragen aan een levendige en betrokken community op Strandeiland. Zo dragen we bij aan het DNA van Strandeiland dat samenwerken en co-creatie als een van de waarden in zich draagt.

Het participatieteam is ontstaan uit het initiatief DemoS – democratisch Strandeiland – dat in oktober 2018 is gestart op initiatief van Stichting Natuurlijk IJburg. Stichting Natuurlijk IJburg ijvert voor een groen, sociaal en duurzaam IJburg. Tegelijkertijd was het projectteam Strandeiland op zoek naar een grotere burgerbetrokkenheid in het participatietraject voor het nieuwe eiland. Samen met het projectteam Strandeiland en het CTO Innovation Office van de gemeente Amsterdam is op basis van deze initiatieven het eerste Participatieplan ontwikkeld dat eind 2019 officieel van start ging.

De leden van het participatieteam

Jolanda Kirpensteijn was IJburger sinds 2006 en woonde op Vrijburcht. Ze is mede-initiatiefnemer van Warm Welkom voor de bewoners van SET en mede oprichter van TEX, de textielwerkplaats op Lolaland. Ze woont nu aan de rand van het bos in Austerlitz en is nog regelmatig op IJburg te vinden. Ze is trainer/coach. De rode draad in haar werk is steeds om alle mensen te betrekken en mee laten denken en beslissen over de dingen die hen aan het hart gaan. Ze houdt ervan om te kijken naar de mogelijkheden en bedenkt prettige werkvormen, zodat samen dingen bedenken leuk wordt. Pipi Langkous is daarbij een inspiratiebron: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."  

Linda Vosjan, bewoner sinds 2003, auteur van het interviewboek Op IJburg uit 2008 en initiatiefnemer van IJburg Droom IJburg Doet en Natuurlijk IJburg met allerlei groene, sociale en duurzame projecten. Linda: "Ik ben ontzettend blij met deze kans om het tweede deel van IJburg in zo'n vroeg stadium nóg beter te maken. Ook het eerste deel van IJburg zal hier van meeprofiteren. Mensen hebben altijd ideeën. De kunst is om ze uitgevoerd te krijgen. Alleen de vraag om mee te doen zorgt al voor betrokkenheid die nooit meer verdwijnt. Zo maken we óns IJburg."

Michel Vogler is een actieve bewoner van IJburg. In 2012 opende hij de community-website Hallo IJburg, waar inmiddels ruim 8000 IJburgers aan meedoen. Hallo IJburg evalueerde zich tot een algemeen toepasbaar online platform, dat sinds 2016 wordt beheerd door de coöperatie Gebiedonline. Sinds 2019 gebruikt ook Hallo Strandeiland het Gebiedonline-platform. Michel verzorgt het technische en functionele beheer. Zijn focus ligt vooral op het aanbieden van online functies waarmee de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke instellingen en toekomstige bewoners wordt bevorderd zodat deze partijen samen kunnen werken aan Strandeiland als duurzame, leefbare en sociale wijk.

Rijmer Winder is Online Communitymanager van HalloStrandeiland en is verantwoordelijk voor het bevorderen van een levendige discussie over de toekomst van Strandeiland om zo bij te dragen aan een sociaal, groen en duurzaam Strandeiland. Hij verzamelt, analyseert en koppelt de ideeën die op het platform worden gedeeld terug aan het participatieteam.

Martien van Rijn werkt sinds 2006 voor de gemeente Amsterdam. Eerst als projectleider jeugd en veiligheid in West. Sinds 2019 is zij werkzaam in Amsterdam Oost. Zij is betrokken geweest bij de herprofilering van het Sumatraplantsoen. Hier was zij projectleider van het 3 jarig democratiseringsproject waarbij bewoners en gebruikers van het Sumatraplantsoen zelf het ontwerp voor het nieuwe plantsoen hebben ontworpen. Daarnaast was zij projectleider van het C0-creatie Team Dapperbuurt.

Martijn Kruijf werkt al acht jaar als ambtenaar voor het Projectmanagementbureau. Hij heeft tot en met 2019 als bouwmanager gewerkt aan verschillende bouwprojecten van de gemeente, zoals de verbouwing van het stadhuis en de renovatie-herbestemming van de Rijksmonumentale scheepshelling op de NDSM-werf. Sinds 2020 is hij omgevingsmanager IJburg en werkt hij voornamelijk aan project Centrumeiland en als trekker van het participatieteam vanuit het project Strandeiland.

Als geboren en getogen Amsterdammer zet Martijn zich als ambtenaar met veel liefde en passie in bij opgaven die Amsterdam een betere, mooiere, leefbaarder en duurzamere stad maken.

Jaap Koen Bijma zit vanuit het CTO Innovation Office van de gemeente Amsterdam als innovator in het partici­patieteam en is vanaf het eerste uur bij het team betrokken. Gemeente Amsterdam zoekt naar nieuwe werkwijzen om de beste plannen te realiseren. In dit participatieteam doen we experimenten die hieraan bijdragen.

Samenwerking met AMS Institute

Wij zijn verbonden aan AMS Institute (https://www.ams-institute.org/) - een samenwerkingsverband waar wetenschappelijke kennis te verbonden wordt met de praktische realiteit. AMS Institute dit door Urban Living Lab methode, waar de kennis en kunde van verschillende partners samenkomen. Bij Strandeiland analyseren en bestuderen wij de innovatieve manier van burgerbetrokkenheid bij duurzame en sociale processen.