Achtergrondinformatie Ons Parlement

Het werkblad 'Ons parlement' gaat over het leren om actief deel te nemen aan het ontwerpen van een nieuw stukje stad: Strandeiland.

Het werkblad is een variatie op de “Parliament of Place” methode (PoP) oftwel het Parlement van de Ruimte. De gemeente vraagt vaak de mening en ideeën van burgers bij het ontwikkelen van de stad, maar deze worden vervolgens verwerkt door ambtenaren. Het “Parliament of Place” is een methode die gebaseerd is op consensus in plaats van op compromis: deelnemers leren hun eigen ideeën te uiten en te luisteren naar de inbreng van anderen. Het doel is om samen tot een gedeelde visie te komen.

De “Freespace” oftewel de “Vrijplaats” is een manier waarop een stad burgers in staat kan stellen hun omgeving directer te beïnvloeden. De Vrijplaats is een fysieke ruimte ingebed in het stedenbouwkundig plan, dat wordt bestuurd door burgers met behulp van de PoP-methode. Het is een afgebakend, leeg gebied dat gebruikt kan worden voor tijdelijke activiteiten die door samenwerking tussen burgers tot stand komen. Dit tijdelijke aspect maakt de Vrijplaats dynamisch. De functie verandert met de behoeften van de burgers in de buurt. Jouw verhaal. Jouw ruimte. Jouw stad.

Onsparlement is gemaakt door studenten van AMS institute opleiding MADE. Meer informatie op https://demoslivinglab.wordpress.com/

background