Update

Ontwikkeling op de Makerskade

Geplaatst op 1 juli 2024, 00:00 uur
Illustration

Donderdag 20 juni sprak het Participatieteam Strandeiland met de betrokken ontwikkelaars van de Flexwoningen en de gemeente Amsterdam in het Strandlokaal op IJburg. Thijs Broers van de Alliantie en Charlotte Meulenbelt van Ymere gaven een presentatie over Flexwonen op Strandeiland.

Tijdens de presentatie beoordeelde het Participatieteam of de aandachtspunten zijn meegenomen die voortkwamen uit een participatiebijeenkomst die hieraan vooraf ging in juli 2023. Op een participatieavond in de Wereldhuiskamer van Set op IJburg kwamen voormalige en huidige bewoners van Set en Elzenhagen (Noord) bijeen. Hier bespraken zij, samen met betrokken buurtbewoner en professionals zoals ambtenaren en woningcoöperaties, hoe het leven in tijdelijke woningen ervaren werd. Hierbij kwamen veel probleem aan de orde die het comfortabel, veilig en duurzaam wonen in de weg stonden. 


Er bleek goed geluisterd is naar de input uit de vorige bijeenkomsten over de Flexwoningen. Het feit dat de tijdelijke woningen met een levensduur van 50 jaar gebouwd zijn en voldoen aan het bouwbesluit van een permanente woning, dat is de wetgeving waarin alle regels staan waar een gebouw aan moet voldoen, zorgt voor een veel betere basis. Er is goed nagedacht over temperatuurregulatie, privacy, geluidsoverlast en de woningen hebben (bijna) allemaal eigen voorzieningen zoals een keuken en douche. Er zijn geen lange gangen en rare hoeken in het gebouw die voor een onveilig gevoel zorgen. Ook hebben alle woningen een directie verbinding met buiten, via een tuin, balkon of ingang aan een open galerij. Per blok zullen vanaf het begin binnentuinen aangelegd worden, een buitenruimte waar buren elkaar ontmoeten, er kan getuinierd worden en er is ruimte voor kinderen om te spelen. Aangezien het pionieren zal worden als eerste bewoners is dit een mooi vooruitzicht.


De Flexwoningen zijn de eerste woningen die op Strandeiland worden gebouwd. Het gaat om 350 flexwoningen waarvan 30% voor statushouders, 30% voor starters jonger dan 28 jaar en 40% voor overige woningzoekenden. November 2024 start de bouw en rond de zomer van 2025 gaan de eerste Strandeilanders op het nieuwe eiland wonen. Het Participatieteam Strandeiland zal de ontwikkeling volgen en wil graag betrokken blijven bij de Beheerwerkgroep corporaties, om er voor te zorgen dat de indeling van de gemeenschappelijke ruimten, de 3 huiskamers en de Buurtkamer en de binnentuinen op een goede manier worden gerealiseerd met de geleerde lessen bij projecten zoals Set en Elzenhagen. Uitgangspunt is hierbij om de juiste voorziening aan te brengen zodat er goed gebruik gemaakt kan worden van de ruimten. Dit zal bijdragen aan een goede start van de nieuwe pioniers-community op Strandeiland.


Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen op Strandeiland of volg ons op Instagram

Deel dit: