Bericht

Nieuw ontwerp tijdelijk strand IJburg

Geplaatst op 12 november 2020, 18:40 uur

Donderdag 5 november is door het participatieteam Strandeiland een digitale bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond werd het nieuwe ontwerp voor het tijdelijk strand gepresenteerd. Hierbij een korte toelichting en terugkoppeling van de avond.

 

Aanleiding

In het voorjaar van 2020 hebben alle inwoners op IJburg ideeën kunnen indienen voor de programmering van het tijdelijke strand. Hier is met veel enthousiasme op gereageerd. Na een stemronde zijn de favorieten door het participatieteam geselecteerd. Begin juli 2020 heeft het participatieteam een digitale sessie georganiseerd om te kijken hoe de ideeën in het strandontwerp zijn ingepast. Na deze avond is er een hoop veranderd. Helaas bleek dat het land minder snel zakt dan gehoopt, waardoor nog niet het hele strand in 2021 open kan. De incidenten van afgelopen zomer vroegen extra aandacht voor beheer en sociale veiligheid. Conclusie: er moest een nieuw ontwerp komen voor het tijdelijk strand.

 

Toelichting op het ontwerp

Dat ontwerp is er! In korte tijd is er een nieuw ontwerp gemaakt, wat gefaseerd kan worden aangelegd. Het eerste deel wordt aangelegd in 2021, zodat het strand open kan met een nieuwe inrichting. Na het strandseizoen van 2021 wordt het tweede deel aangelegd, zodat voor de opening van het strandseizoen van 2022 de tijdelijke inrichting klaar is. Dit kan dan de komende jaren zo blijven liggen. In het strandontwerp is geprobeerd wat meer beleving en kwaliteit aan te brengen. Er wordt gewerkt met helmgras en een bloemenmengsel om er een afwisselend landschap van te maken. Over het strand loopt een boulevard, waarlangs verschillende voorzieningen kunnen komen. Denk hierbij aan een winkeltje, een plek waar je wat te eten en drinken kan kopen, toiletten en een nieuw informatie/ontmoetingscentrum. Ook houden we rekening in het ontwerp voor een verhuizing van Vrijland naar het strand. Op het strand komt een watertappunt om je flesje te vullen en een douche. Er komen hangmatten om lekker in te relaxen en er zijn diverse sportactiviteiten te doen. Zo komt er in 2021 een beach voetbalveldje, een skatebaantje en komen de beach volleybalvelden terug in het ontwerp. Het wordt een plek van ontmoeting, ontspanning en natuurlijk om te zwemmen. We onderzoeken of de reddingsbrigade ook de komende jaren bij mooi weerk toezicht kan houden op de veiligheid in het water.  

 

In 2022 verandert er veel. Het stand wordt niet alleen groter, maar krijgt ook een andere indeling. Zo komt er een grote zandheuvel op het strand, als voorbelasting van de toekomstige sluis. Deze wordt aangebracht om het zand in korte tijd goed compact te maken om er een sluis te kunnen bouwen. Daarnaast wordt er bij Centrumeiland gestart met het aanleggen van het land aan de noordpunt, waardoor het zwemstrand verschuift naar de andere kant van de zandheuvel. Het strand houdt daarbij hetzelfde principe van voorzieningen langs een boulevard. Waarbij aanvullend in 2022 daar ook ruimte ontstaat voor een horeca gelegenheid. Helemaal links op de tekening ontstaat er in 2022 ruimte voor een watersportcluster waar vandaan gesurft, gesupt en geroeid kan worden. Een natuurspeelplaats zal worden ontworpen om een leuke speelplaats voor kinderen te creëren. Daarnaast wordt de voorbelasting van de toekomstige sluis voorzien van trappen, zodat je deze kan betreden. De berg zand krijgt aan de kant van het water een flauwe helling om een natuurlijk theater te creëren. De perfecte setting voor een openlucht bioscoop of kleinschalig optreden op het strand. Samen met Centrumeiland wordt nog gezocht naar een aparte plek voor honden op het strand, wat uit de participatie als grote wens naar voren kwam.

 

De tijdelijke strandinrichting blijft tot 2024 ongewijzigd. Vanaf 2025 zullen er jaarlijks aanpassingen plaatsvinden in verband met de (woning)bouwontwikkelingen op Strandeiland.

 

Programma op het strand

Uit de ideeën die dit voorjaar op HalloStrandeiland zijn ingediend komt naar voren dat bewoners ook graag zelf iets willen organiseren. Met de komst van o.a. het nieuwe informatie-/ontmoetingscentrum op het strand worden daar faciliteiten voor geboden. Samen met het participatieteam en het stadsdeel denken we na over de organisatie hiervan en over het programma. Graag nodigen we jullie uit om in het nieuwe jaar met ons mee te denken over de invulling. Een uitnodiging zal hiervoor volgen via HalloStrandeiland.

 

Terugkoppeling van de bewonersavond

Er werd enthousiast gereageerd op het creëren van meer beleving door het toevoegen van groen in het ontwerp. Aandacht werd er gevraagd voor het onderhoud en beheer. Zorg voor voldoende punten waar bezoekers hun afval kwijt kunnen en zorg dat het regelmatig wordt opgehaald. Het strand wordt best groot en krijgt een veelzijdig programma, dit vraagt om een goede organisatie voor de spreiding van drukte en veiligheid. Samen met onder andere Stadsdeel Oost pakt het projectteam deze aandachtspunten op, zodat we goed voorbereid zijn bij aanvang van het nieuwe strandseizoen. Vanuit naaiatelier Tex wordt de samenwerking aangeboden voor het creëren van hangmatten. Een blijvende wens is een element in het water om naar toe te zwemmen, een zwemplateau of zelfs een klein eilandje passeerde de revue. Momenteel ziet de gemeente af van een element in het water om de veiligheid binnen de zwemzone te kunnen garanderen. Misschien kan deze wens bij de definitieve inrichting werkelijkheid worden. We houden de wens in het vizier.

 

Projectteam Strandeiland

Gemeente Amsterdam

Deel dit: