Bericht

Tweede fase IJburg: vervolg van de werkzaamheden

Geplaatst op 18 september 2020, 16:36 uur

We hebben een ‘zomer vol werkzaamheden’ (de titel van ons vorige bericht) voor de tweede fase van IJburg achter de rug. De tweede fase van IJburg bestaat uit Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland, maar ook uit de verbindingen tussen de nieuwe eilanden en met Haveneiland. In dit bericht praten we u bij over de stand van zaken van de werkzaamheden en vertellen waar we de komende maanden mee verder gaan.

Kruispunt Pampuslaan
In het voorjaar hebben we het deel van de Pampuslaan en het voet- en fietspad naar het strand, verplaatst richting het water. We hebben daardoor niet alleen ruimte gemaakt voor bouwwerkzaamheden op Centrumeiland, maar ook voor de toekomstige bouwplaats van brug 2060. Die brug verbindt straks het Haveneiland met Centrumeiland.

Sluiting Lolaland en afsluiting strand
Lolaland sluit per 17 oktober haar deuren. Hierna halen we het gebouw weg. We kijken of we de materialen kunnen hergebruiken. Het verwijderen van Lolaland is nodig omdat het gebouw op de plek ligt waar we brug 2080, paviljoens aan het water, een ondergrondse parkeerplaats en de nieuwe trambaan gaan bouwen.

In verband met alle werkzaamheden die aankomende winter moeten plaatsvinden, sluiten we het strand en het gebied rondom Lolaland per 1 oktober af. Het gebied is dan werkterrein en door het vele zware bouwverkeer niet meer veilig om te gebruiken voor een wandeling of andere activiteiten. Lolaland blijft tot 17 oktober bereikbaar.

De hondenuitlaatstrook en het fiets- en voetpad (tot aan het Surfcenter) blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De skatebaan, het voetbalveldje en Vrijland blijven tot het voorjaar van 2021 beschikbaar. Daarna moeten we ook op die plekken aan het werk voor woningen en de toekomstige trambaan. Het voetbalveldje en de skatebaan krijgen uiteindelijk een plek op het nieuwe strand.

Strandseizoen 2021 en 2022
Volgend jaar is het strand weer voor iedereen geopend. We werken nu nog aan het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het tijdelijke strand van 2021 en 2022.

Samen met het participatieteam van Strandeiland (burgers van IJburg) willen we het strand meer kwaliteit en uitstraling geven. Eerder dit jaar heeft dit team ideeën opgehaald voor de voor de inrichting en programmering van het strand. De uitkomst hiervan wordt in het nieuwe ontwerp voor 2021 en 2022 verder uitgewerkt. Op www.HalloStrandeiland.nl kunt u de ideeën en de voortgang bekijken.

Wat doen we:

Brug 2060

 • Locatie: Kruising Bert Haanstrakade / Pampuslaan.
 • 2020 - 2022: voorbereiding, aanbesteding, opdrachtverstrekking en bouwvoorbereiding.
 • 2022 - 2024: bouwperiode.
 • Na de werkzaamheden voor de omleiding is er een werkterrein voor de bouw van de brug beschikbaar. We onderzoeken nog hoe we dit terrein tot aan de start bouw in 2022 kunnen gebruiken.

Brug 2080

 • Locatie: ter hoogte van Lolaland en strand IJburg.
 • 2020 - 2022: voorbereiding, aanbesteding, opdrachtverstrekking en bouwvoorbereiding.
 • 2022 - 2024: bouwperiode.
 • Ter voorbereiding van de bouw van de brug wordt er op deze locatie extra zand aangebracht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de grond voldoende is gezakt om op te kunnen bouwen. Dit zand blijft liggen tot start bouw.

 Brug 2125

 • Locatie: einde Strandeilandlaan, tussen Centrumeiland en Strandeiland.
 • 2020 - 2021: Er is een aannemer geselecteerd en aan de slag met de bouwvoorbereiding.
 • 2021 - 2023: bouwperiode.

 Centrumeiland

 • Winter 2020/2021: start aanleg van het groengebied langs de natuuroever van de Strandeilandlaan (de Zuidoever).
  Voorjaar 2021: verwijderen voetbalveldje, skatebaan en Vrijland.
 • Tot en met 2023: uitgifte van resterende kavels aan zelfbouwers en ontwikkelaars.
 • Tot en met 2027: bouw van (zelfbouw)woningen en voorzieningen.

 Strandeiland

 • Najaar 2020 : start inspraakperiode voor het bestemmingplan Strandeiland en MER (Milieu Effecten Rapportage).
 • Najaar 2020: verwijderen gebouw Lolaland.
 • Winter 2020/2021: ophogen en herinrichten tijdelijk strand.
 • Tot en met eind 2021: land maken voor Strandeiland.

Buiteneiland

 • Najaar 2020: start inspraak op de Projectnota Buiteneiland.
 • Begin 2021: besluit gemeenteraad over Buiteneiland.
 • Buiteneiland is het laatste eiland van IJburg. Het wordt een groen eiland dat we duurzaam, circulair en geleidelijk aanleggen.

OV

 • We trekken de IJtram door naar Centrumeiland en Strandeiland. Ook leggen we twee snelle buslijnen aan vanaf Strandeiland naar station Weesp en station Bijlmer Arena.
 • We brengen nu extra zand aan op de Pampuslaan om ervoor te zorgen dat de grond voldoende zakt om er de nieuwe trambaan op te kunnen bouwen. De verlengde IJtram zal naar verwachting eind 2024 rijden. Er kunnen
 • zich natuurlijk ook (weers)omstandigheden voordoen die de planning beïnvloeden.
 • Meer info: www.amsterdam.nl/mobiliteitsplanoost

Meer informatie nodig?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van de omgevingsmanagers van IJburg 

Carin Bosboom & Martijn Kruijf

 


 

 


 


 

Deel dit: