Bericht

Strandeiland blijft aantrekkelijk voor natuur

Geplaatst op 20 februari 2024, 14:54 uur
Illustration

Het ontwikkelen van Strandeiland duurt zeker tot 2040. Straks staan hier 8.000 nieuwe woningen voor 20.000 Amsterdammers. Tot het einde van de ontwikkeling bieden we ruimte aan tijdelijke natuur. Vorig jaar zijn er ook weer nieuwe soorten dieren gezien die hier hun voordeel mee doen. De tijdelijke natuur blijft een succes.

Nieuwe soorten 
In 2023 zijn er op Strandeiland nieuwe dieren en insecten gezien. Voor het eerst zijn er ijsvogels, grote barmsijs, roodborsttapuiten, roodborsten en pimpelmezen gezien. Er zijn meer insecten en dit jaar zijn er voor het eerst sprinkhanen gezien. Wezels en steenmarters hebben het eiland gevonden. De groei van planten, zoals meer wilgen, maakt Strandeiland geschikt voor deze dieren. Ook zorgen meer planten voor een betere schuilplaats voor prooidieren, waar roofdieren voordeel van hebben. Dit jaar is een ringslang gezien. Deze zwervende ringslang is een goed teken dat er meer van deze soort op Strandeiland kunnen komen.

Vaste gasten 
Natuurlijk zijn er ook dieren die, net als vorige jaren, op het eiland zijn. Vogels broeden op kale grond, steile zandwanden, bloemenveldjes, tussen grote stenen en onder opslagcontainers. Strandeiland is een rustplek voor trekvogels zoals de grutto, kemphaan, velduil en reuzenstern. Zelfs zeldzamere vogels zoals de sneeuwgors, strandleeuwerik en frater zijn gezien. Roofvogels zoals de zeearend en bruine kiekendief gebruiken Strandeiland als jachtgebied. Vleermuizen maken gebruik van de oevers, bloemenveldjes en het Oog. Ze gebruiken ook de natuureilandjes die in 2022 zijn aangelegd als voedselgebied.

Ook in nieuwe wijk plekken voor natuur 
Ook in de bouw maken we plekken voor vogels en vleermuizen, zoals nestkasten in bruggen en bebouwing. Er komen groene straten, parken, natuurvriendelijke oevers en groene kademuren. Op deze manier krijgen veel planten en dieren uiteindelijk een plek. Maar niet alle soorten blijven. Sommige dieren hebben bijvoorbeeld een uitgestrekt en rustig landschap nodig en dat is er straks niet meer. 

Honden verstoren de natuur 
We verzoeken u niet te wandelen of uw hond uit te laten op Strandeiland. Dit verstoort de broedende vogels. Strandeiland is ook een bouwplaats en gevaarlijk. Het bouwterrein is afgezet met hekken. Dit terrein betreden is verboden.

Strandeiland
Op Strandeiland komen 8.000 nieuwe woningen, waarvan 40 procent sociale huur, 25 procent middeldure huur en koop en 35 procent vrije sector huur en koop. Een nieuwe stadswijk voor ruim 20.000 Amsterdammers. Het eiland hoort bij IJburg en ligt aan de IJburgbaai. Het wordt een eiland met veel contact met water, een stadsstrand van 750 meter, 6 bruggen, een haven en een natuurbaai. Strandeiland krijgt 2 woonbuurten: Pampusbuurt aan de noordkant en Muidenbuurt aan de zuidkant. Tussen de 2 woonbuurten liggen de Havenkom en een centraal binnenwater, het middelpunt voor ontspanning van het eiland.

Contact 
Carin Bosboom, omgevingsmanager IJburg, strandeiland@amsterdam.nl, 06 8351 5465

Foto’s: Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V.


Illustration
De sneeuwgors en strandleeuwerik op Strandeiland.
Deel dit: