Bericht

Strandeiland en Buiteneiland voltooien de IJburgse archipel

Geplaatst op 23 oktober 2019, 09:42 uur

Het college van B&W heeft de plannen voor de laatste 2 van de in totaal 6 eilanden van IJburg goedgekeurd. Het gaat om het stedenbouwkundig plan voor heel Strandeiland, waarin staat hoe het eiland wordt ingericht, en de principenota voor Buiteneiland, wat het startdocument vormt voor de planvorming van Buiteneiland. Tevens is besloten om te starten met de aanleg – het landmaken- van het 2e gedeelte van Strandeiland.

Twintig jaar geleden werd begonnen met de aanleg van de eerste eilanden: Steigereiland, Haveneiland en Rieteilanden. Dit jaar is de bouw gestart van de zelfbouwwoningen op Centrumeiland. Het eerste deel van Strandeiland wordt nu aangelegd. Het stadstrand is inmiddels klaar en is afgelopen zomer in gebruik genomen. De aanleg  – het land maken – van het tweede deel van Strandeiland start in 2020. De realisatie van Buiteneiland start in 2023.

Strandeiland
Strandeiland wordt een  typische Amsterdamse stadswijk met 8.000 woningen, waar ook ruimte is om te werken en te recreëren. Strandeiland wordt energieneutraal: alle energie die het gebruikt wordt, wordt op het eiland zelf opgewekt. Zo komt er een lokaal collectief koude-en warmtenet. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat wat en hoe er gebouwd wordt, bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Het eiland krijgt een groene en rainproof inrichting, waardoor het bovendien klimaatbestendig is. Daarnaast wordt emissievrije mobiliteit  de norm.

Buiteneiland
Met Buiteneiland krijgt de stad er een nieuw groengebied bij. Het wordt 45 hectare groot, er komen maximaal 200 tot 500 woningen en er is veel ruimte voor recreatie, sport en cultuur. De planvorming en participatie voor de inrichting van Buiteneiland wordt nu opgestart. Voor de aanleg van het eiland wordt grond uit andere delen van de stad hergebruikt. Hierdoor wordt Buiteneiland vrijwel volledig circulair aangelegd.

IJburgers doen mee
Bewonersparticipatie hoort bij de ontwikkeling van Strandeiland, alleen heeft het eiland de komende jaren nog geen bewoners. Daarom gaat de stad samenwerken met de huidige bewoners van IJburg. Bij het participatietraject experimenteert Amsterdam voor het eerst met het online platform OPEN POEN. Via OPEN POEN kun je zien waar de stad (subsidie)geld aan uitgeeft. Iedereen kan via OPEN POEN de uitgaven van het participatieteam realtime volgen.

Stikstof uitspraak Raad van State
De aanleg van de tweede fase van Strandeiland krijgt mogelijk te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot. Amsterdam onderzoekt op dit moment de consequenties voor de ontwikkeling en planning. Als nodig nemen we passende maatregelen, door bijvoorbeeld te werken met boten met een lagere stikstofuitstoot en kortere vaarroutes. De plannen voor Strandeiland bevatten vergaande innovaties, zoals  emissievrij vervoer.

 

De gemeenteraad behandelt de plannen op 6 november 2019.

Illustration
 
Deel dit: